قرار عاشقی جمعه‌ها «گفتگوی عارفانه» با حضرت عشق، «مولانای جاقرار عاشقی جمعه‌ها «گفتگوی عارفانه» با حضرت عشق، «مولانای جاقرار عاشقی جمعه‌ها «گفتگوی عارفانه» با حضرت عشق، «مولانای جاقرار عاشقی جمعه‌ها «گفتگوی عارفانه» با حضرت عشق، «مولانای جاقرار عاشقی جمعه‌ها «گفتگوی عارفانه» با حضرت عشق، «مولانای جاقرار عاشقی جمعه‌ها «گفتگوی عارفانه» با حضرت عشق، «مولانای جا

قرار عاشقی جمعه‌ها «گفتگوی عارفانه» با حضرت عشق، «مولانای جا

قرار عاشقی جمعه‌ها «گفتگوی عارفانه» با حضرت عشق، «مولانای جان» #najmekobrapub #محفل_شعر زد حلقه روح قدس مه من بگفت: کیست؟ آواز داد او که: کمین بنده بر در است گفتا: که با تو کیست؟ بگفت: او که عشق تو گفتا: کجا است عشق؟ بگفت: اندر این بر است ای سیمبر! به من نظری کن زکات حسن کاین چشم من پر از دُر و رخسار از زر است گفت: از شکاف در تو به من درنگر از آنک دستیم بر در تو و دستیم بر سر است گفتا که: ذره ذره جهان عاشق من‌اند رو رو که این متاع بر ما محقر است پیش آ تو شمس مفخر تبریز، شاه عشق کاین قصه پرآتش از حرف برتر است #قرار_عاشقی #بزم_شعر #شاعرانه #عاشقانه #شعر_و_شاعری #کوچه_باغ_شعر #مشاعره_فارسی #مشاعره_کنیم #شعر_کهن #دیوان_کبیر #کتاب_شعر #نولانا #مولوی #عطار #سعدی #حافظ #ناشر_تخصصی #انتشارات_نجم_کبری 🆔@najmekobrapub 🛒http://www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی