لایه برداری هوا یک درخت FIg

نشان دادن نمونه ای از برش شاخه با برش های هرس.

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست : کشاورزی