مراحل تولید سبزی خوردن در شرکت بوسان سبز 1 - سبزیجات تازه و

🔷🔷مراحل تولید سبزی خوردن در شرکت بوسان سبز 1 - سبزیجات تازه و با کیفیت هر صبح وارد کارخانه می شوند. 2 - پس از پاک شدن به صورت مکانیزه در 5 مرحله شست و شو می شوند. 3 - سبزیجات توسط گاز ازن ضدعفونی می شوند. 4 - پس از خشک شدن توسط دستگاه های مجهز و پیشرفته با رعایت تمامی نکات بهداشتی در ظرف قرار داده می شوند. 5 - پس از توزین، بسته ها توسط دستگاه وکیوم ، وکیوم می شوند. 6 - بسته ها توسط ماشین های حمل به مراکز فروش منتقل می شوند. #سبزی_خوردن #سبزیجات_آماده #سبزیجات #سبزیجات_تازه #سبزیجات_خشک #سبزی_خوردن #سبزی_قورمه #سبزی_آش #سبزی_کوکو #صنایع_غذایی #بوسان سبز #صیفیجات_عمده #صیفیجات_اعلا #صیفیجات_خردشده #greenboosan

برو به منبع اصلی