دیس شیرینی خوری دست تراش چوب چنار قیمت 400 هزار تومان فروخته

دیس شیرینی خوری دست تراش چوب چنار قیمت 400 هزار تومان فروخته شد #خراطی #تذهیبکاری #تذهیب #نقوش_سنتی #چوبی_تزئینی #ظرف_پذیرایی #ظرفچوبی #شیرینی #پذیرایی_خاص #پذيرايي_شيك #چوبی #چوب_و_هنر #دستساز #شمسهچو

برو به منبع اصلی