🍃 سلاااااااام روزتون بخیر
دلبر براتون آوردم 
پترن...🍃 سلاااااااام روزتون بخیر
دلبر براتون آوردم 
پترن...🍃 سلاااااااام روزتون بخیر
دلبر براتون آوردم 
پترن...🍃 سلاااااااام روزتون بخیر
دلبر براتون آوردم 
پترن...🍃 سلاااااااام روزتون بخیر
دلبر براتون آوردم 
پترن...🍃 سلاااااااام روزتون بخیر
دلبر براتون آوردم 
پترن...🍃 سلاااااااام روزتون بخیر
دلبر براتون آوردم 
پترن...

🍃 سلاااااااام روزتون بخیر دلبر براتون آوردم پترن...

🍃 سلاااااااام روزتون بخیر دلبر براتون آوردم پترن خام گلدوزی پنجره😊 _________________________________ دوستان با لایک و کامنت از پیچ حمایت کنید🌷 @goldozi_delvin _________________________________ #گلدوزی #نخ #دیوارکوب_فانتزی #رباندوزی_برجسته #جواهردوزی_روی_لباس #دیوارکوب_سفالی #هنردست ساز
برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :