بررسی مفهوم API از دنیای واقعی تا برنامه نویسیبررسی مفهوم API از دنیای واقعی تا برنامه نویسیبررسی مفهوم API از دنیای واقعی تا برنامه نویسیبررسی مفهوم API از دنیای واقعی تا برنامه نویسیبررسی مفهوم API از دنیای واقعی تا برنامه نویسیبررسی مفهوم API از دنیای واقعی تا برنامه نویسیبررسی مفهوم API از دنیای واقعی تا برنامه نویسیبررسی مفهوم API از دنیای واقعی تا برنامه نویسیبررسی مفهوم API از دنیای واقعی تا برنامه نویسیبررسی مفهوم API از دنیای واقعی تا برنامه نویسی

بررسی مفهوم API از دنیای واقعی تا برنامه نویسی

من اعتقاد دارم اگر می خوایم برنامه نویسی رو خوب یاد بگیریم، باید تا جای ممکن اون رو بر اساس دنیای واقعی تطبیق بدیم. در این پست من سعی کردم درک و مفهومی که از API دارم رو در قالب مثالی از دنیای واقعی توضیح بدم. شما چه مثال هایی رو می تونید از تطبیق دنیای برنامه نویسی و دنیای واقعی بگید؟

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست : برنامه نویسی