آیا با آثار و نوشته‌های اَبَرمرد تاریخ عرفان و تصوّف، شیخ «نآیا با آثار و نوشته‌های اَبَرمرد تاریخ عرفان و تصوّف، شیخ «نآیا با آثار و نوشته‌های اَبَرمرد تاریخ عرفان و تصوّف، شیخ «نآیا با آثار و نوشته‌های اَبَرمرد تاریخ عرفان و تصوّف، شیخ «نآیا با آثار و نوشته‌های اَبَرمرد تاریخ عرفان و تصوّف، شیخ «نآیا با آثار و نوشته‌های اَبَرمرد تاریخ عرفان و تصوّف، شیخ «نآیا با آثار و نوشته‌های اَبَرمرد تاریخ عرفان و تصوّف، شیخ «ن

آیا با آثار و نوشته‌های اَبَرمرد تاریخ عرفان و تصوّف، شیخ «ن

آیا با آثار و نوشته‌های اَبَرمرد تاریخ عرفان و تصوّف، شیخ «نجم الدین کبری» آشنا هستید؟ #najmekobrapub #کتاب_خوب_بخوانیم #منهاج_السالکین_و_معراج_الطالبین رساله حاضر انصافاً از عالی‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی عرفان و تصوّف است و بیشتر می‌توان از آن با عنوان رساله عملیه و احکام عملی و عینی سلوک یاد کرد. شیخ کبری از یافته‌ها و دریافت‌های با صراحت و صداقت می‌نویسد و لحن صمیمی شیخ چنان است که هر خواننده را به خود جلب و جذب می‌کند و او را به تمامی به فکر و اندیشه فرو می‌برد. نکته‌هایی که شیخ در این رساله به آن‌ها اشاره کرده شاید برای هر کسی در هر سطحی مفید و کارآ باشد و اگر بگوییم که این کتاب برای هر سالکی که در راه طریقت که برای رسیدن به حقیقت گام برمی‌دارد در حکم کتاب بالینی است و وی هر لحظه و در هر شرایطی محتاج به آن است بی‌راه نخواهد بود. #نجم_کبری #دکتر_کاظم_محمدی دکتر #کاظم_محمدی #مکتب_کبرویه #سیر_و_سلوک #عرفان_تصوف #عرفان_و_تصوف #عرفان_اسلامی #تاریخ #کتاب_عرفانی #کتاب_زندگی #مطالعه_شود #کتابهایی_که_باید_خواند #فروش_آنلاین #ناشر_تخصصی #انتشارات_نجم_کبری 🆔@najmekobrapub 🛒http://www.najmekobra.com 🎦https://www.aparat.com/najmekobra

برو به منبع اصلی