می خواهم به گذشته ها زنگ بزنم به آن روزها به دل های بزرگ ب

📞 ... می خواهم به گذشته ها زنگ بزنم به آن روزها به دل های بزرگ به کوچه های کودکی به هم بازیهای بچگی می خواهم زنگ بزنم به مسیر مدرسه ام که خنده های مرا فراموش کرده به نیمکت های پر از یادگاری به زنگ های تفریح مدرسه به زمستانی که با زمین قهر نبود به کرسی و بخاری نفتی که همه ی ما را با عشق دور هم جمع می کرد… می دانم آن خاطره ها کوچ کرده اند می دانم . افسوس… . دیگر هیچ گوشی تلفنی ما رابه آن روزها وصل نخواهد کرد… . . . . . #گذشته #گذشته_نگذشته #دلتنگی #دلتنگیهای_بی_انتها #دلتنگ_کودکی_هایم #کرسی #کوچه_خاطره_ها #زنگ_مدرسه #فراموشی_ام_آرزوست #گذشته_ها_زود_گذشت #یادگاری #لطفا_کپی_نکنیم_حمایت_کنیم #حمایت_کنیم #حمایت_کنید #قصه #خاطره #دنیای_رنگی #آسمان_آبی #قصه_گویی #قصه_دل #چهلتیکه #من #داستان #داستان_کوتاه #داستان_واقعی #روزمرگیهای_من #دلنوشته_های_من #دلنویس #نوشتنی #نوشتنی_ها

برو به منبع اصلی