واقعیت این است که خوشبختی به قدری جذاب، به قدری ال...

واقعیت این است که خوشبختی به قدری جذاب، به قدری الزامی و به قدری وسوسه انگیز است که خواه متوجه آن بشوید خواه آن را حس نکنید، هر کاری انجام می دهید به این منظور است که خودتان را شاد و خوشبخت کنید. خوشبختی آخرین جام زندگی بشر نامیده شده است؛ تا بوده چنین بوده است. ارسطو آن را مقصد تمام اهداف نامیده است پس از همين حالا شروع كنيد✌🏼 #كتاب #كتابدوستان #كتاب_خوب #كتاب_خوب_بخوانيم #كتابخانه #كتاب_انگيزشي #كتاب_كتابخواني #كتابدونى #خوشحالى_بى_دليل #مارسى_شيموف #گيسو_ناصرى

برو به منبع اصلی

lenzook در لیست :