رفیقاش توی راهن ، خیلی دلش شکسته بیاد اربعین سال پیش چشماشو بسته

.

دلتنگم ...

مثل جوون سرباز که یه گوشه نشسته

رفیقاش توی راهن،خیلی دلش شکسته

بیاد #اربعین سال پیش چشماشو بسته .

تلگرام جهت دانلود:

Telegram.me/mahdii_ranaee

#سرباز

#سربازی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک