خصوصیات بارز در انواع تیپ‌های بدنی چیست

‌ 🔸خصوصیات بارز در انواع تیپ های بدنی چیست؟ ‌‌ 💠 خصوصیات بدنی تیپ اکتومورف ۱- دارای ساختار و استخوان بندی ظریف و باریک ۲- به سختی وزن اضافه میکنند ۳- سینه های صاف و تخت ۴- حجم عضلانی خالص ۵- شانه هایی کوچک ۶- متابولیسم بالا ‌ 💠 خصوصیات بدنی تیپ مزومورف ۱- نسبت به اکتومورف‌ها آسان‌تر چربی‌ به دست آو‌ردند ۲- به طور کلی‌ دارای بدنی سخت و محکم ۳- فرم بدنی مستطیلی شکل ۴- کات عضلانی مناسب ۵- عضله‌ سازی آسان ۶- ورزشکار گونه ۷- قدرتمند ‌ 💠 خصوصیات بدنی تیپ اندومورف ۱- بسیار آسان عضله‌ و چربی‌ به دست آو‌ردند ۲- تفکیک عضلات به خوبی‌ مشخص نیست ۳- ساختاری قدرتمند دارند ۴- عموما کوتاه قد هستند ۵- بدنی نرم و گرد مانند ۶- چربی‌ سوزی سخت ۷- متابولیسم کند ‌ ‌ #فیتنس #ورزش #تناسب_اندام #پرورش_اندام #بدنسازی #رژیم #انگیزشی #چربی_سوزی #کاهش_وزن #مکمل #تبلیغات #موفقیت #classicphysique #phisique #fitness #physique #npc #powerlifting #mrolympia #sixpack #fit #fitnessmotivation #health #fitnessmodel #workout #Bodybuilding
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک