فردین عزیزم و ایرج قادری عزیزم اولین فیلمشون رو با هم شروع

فردین عزیزم و ایرج قادری عزیزم اولین فیلمشون رو با هم شروع کردن به نام چشمه آب حیات و آخرین فیلمشون رو با هم تمام کردن به نام برزخیها دو دوست دو اسطوره دو مرد تکرار نشدنی دو ایرانی آریایی دو هنرمند مردم دوست روحشون شاد و یادشون گرامی 👑👑 #سینمای #ایران #سینمای #فردین #قدیمیهاواسطوره_های #تکرار نشدنی #ایران #قدیم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک