۳۶۵ روز از من باز هم گذشت روزهای که قهقه زدم

۳۶۵ روز از من باز هم گذشت. روزهایی که قهقهه زدم از ته دل و لبخند زدم، و شب هایی که اشک ریختم و دلم شکست و فریاد زدم.. روز هایی که دلی بدست اوردم و عشق ورزیدم، و روزهایی که دلی شکستم و … روزهایی که دویدم تا برسم ، و شب هایی که خوابیدم و بیخیال شدم از رسیدن.. روزهایی که فکر کردم دنیا منم و من؛ نیاز به هیچ دست و دامنی نیست و بعد دنیا چرخید؛ گیر چرخ گردون افتادم؛ فهمیدم دنیا گرداننده دارد و دست به دامنش شدم.. روزهایی که دوست داشتن را برای شریک رویاهام زمزمه کردم و عشق فریاد زدم؛ و روزهایی که پشت چشم نازک کردم و نفرت بالا اوردم!! تولدم مبارک…

#عشق #عاشقی #تولد #تولدم_مبارک #یار #دوستی #معشوقه #دنیا #ایران #ایرانی #داریوش #هنگامه #دوست #رفیق #لیلا_فروهر

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک