امام علی علیه السلام : عجب است

.

💠 #امام_علی_علیه_السلام : عجب است از انسان متکبری که ابتدای خلقتش از آب گندیده #نطفه است 👶💧

که اگر #لطف_خدا در #خلقت او نبود 💗

جایگاهش مزبله گاه و مستراح بود🚾

و در هنگام مردنش نیز مرداری بدبو است که جایگاهش زیر خاک است ⚰💀

و هنگام زنده بودنش نیز ظرفی محتوی نجاست است که شکمش از ادرار و مدفوع انباشته شده و توالتی سیار است 🚽💩

و با این حال این #انسان_متکبر و سرکش در مقابل #خدا و دستوراتش #تکبر و سرکشی می کند و بندگی و #عبادت او را به جای نمی آورد.🛐❌

.

📖 آثار الصادقین جلد 12 صفحۀ 365

#puriya_madridista

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک