فرزاد حسنی مجری جشن بزرگ نویسندگان و منتقدان سینما دوازدهمین جشن بزرگ

فرزاد حسنی مجری جشن بزرگ نویسندگان و منتقدان سینما

دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان سینما فردا شب برگزار میشه و فرزاد حسنی اجرای مراسم رو به عهده داره

پ.ن:در این جشن بزرگداشت اصغر رفیعی جم مدیر فیلمبرداری قدیمی سینما،اسحاق خانزادی و سعید عقیقی هم برگزار میشه

#فرزاد_حسنی #فرزاد #حسنی #مجری #جشن_منتقدان_سینما #نقد #منتقد #اصغر_رفیعی_جم #اسحاق_خانزادی #سعید_عقیقی #دوازده #مسعود_فراستی #امیر_پوریا #جواد_طوسی #امیر_قادری #جشن #اینستاگرام #سالار_عقیلی #اجرا #نود #سینما_آرمانی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک