مولای مهربانم سلامتی و طول عمر همه مادرا شفای همه بیماران

🌹🌹🌹

سلام مولای مهربانم

🌹🌹🌹

سلامتی و طول عمر همه مادرا...

شفای همه بیماران...

رفع گرفتاریا و مشکلات...

بحق علی بن موسی الرضا(ع)

🌹🌹🌹

زندگیتون امام رضایی

🌹🌹🌹

#امام #امام_رضا #ضامن_آهو

#مشهد #مشهد_مقدس

#حرم #حرم_مطهر #زیارت

#کرامت #شفا #معجزه #عطر-حرم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک