اینجوریا بودیم سیبیل فابریک شلوار پیله دار ته خوش تیپیمون بود

اینجوریا بودیم ما، سیبیل فابریک شلوار پیله دار ، ته خوش تیپیمون بود تازه تو دوربینم نگاه نمیکردیم 😁 ما رو از تحریم میترسونید ؟؟؟

.

.

.

.

.

.

#دهه_شصت #دهه_پنجاه #پیچسکن #نوستالوژی #قدیم #دم_پا #قدیما #شیراز #ایران #تهران #خنده #سرگرمی #طنز

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک