براساس گزارش مرکز آمار ایران ضریب جینی در سال ۹۶ به ۰ ۳۹۸ درصد رسیده

📊براساس گزارش مرکز آمار ایران ضریب جینی در سال ۹۶ به ۰.۳۹۸ درصد رسیده و نشان می‌دهد نسبت به گذشته افزایش یافته است.

📊طبق ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در بخش اقتصاد کلان عنوان شده به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و ضریب جینی ۰.۳۴ در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی تعیین شده است.

#خبرگزاری_فارس ⁦🇮🇷⁩

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک