۰ حدیث امیر المؤمنین امام علی علیه ال الإنصافُ أفضَلُ الشِّيَمِ انصاف

°

#حدیث

امیر المؤمنین #امام_علی علیه السلام فرمودند:

الإنصافُ أفضَلُ الشِّيَمِ .

#انصاف داشتن، برترين خصلت هاست.

غرر الحكم : 971.

___

#گناه

#گناهان

#چگونه_گناه_نکنیم

#ترک_گناه

#منتظر_که_گناه_نمیکند

#نجات_از_گناه

#گناه_نکنیم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک