دیشب بعد مدتها رفتم میدون انقلاب و آش نیکوصفت رو امتحان کردم غذاشون خوب بود

دیشب بعد مدتها رفتم میدون انقلاب و آش نیکوصفت رو امتحان کردم.

غذاشون خوب بود ولی رفتارشون بسیار زشت و زننده بود با مردم آیا شما هم همچین تجربه بدی رو اونجا داشتید ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#Steak #Grill #fried #food #Restaurant #Delicious #bbq #kabab

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#بزن #صبحانه #ناهار #شام #نیمرو #سالاد #املت

#خوشمزه

#کباب

#کوبیده

#لذیذ

#رستورانگردی

#همبرگر

#غذا

#سالاد

#آشپزی

#رستوران

#توریست

#ایرانگردی

#سفر

#تهرانگردی

#گردشگری

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک