یمن سعودی یمن در خون غوطه ورند و ما در امنیت کامل نحن شیعة علی بن ابی طالب ع یمن تنها نیست

#یمن . #سعودی #یمن_در_خون_غوطه_ورند_و_ما_در_امنیت_كامل_نحن_شیعة_علی_بن_ابی_طالب_ع #یمن_تنها_نیست #یمن_تنها_نمی_ماند #یمن_در_آتش_و_خون #یمن_مظلوم #یمن_پیروز_خواهد_شد
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک