این چند روز این قسمت از کلام خداوند رو بسیار در صفحه‌های دیگر دیدم

این چند روز این قسمت از کلام خداوند رو بسیار در صفحه های دیگر دیدم که تغییر داده شده بود .

درست و تحریف نشدش این است.

#عیسی #عیسی_مسیح #عیسی_بن_مریم #مسیح #مسیحیت #انجیل_لوقا #انجیل #خداوند_زنده #خداونگار_عشق #خدا #خدا #ایران #ایرانی_آزاد #ازادی #آزادی_بیان #نوکیش #آزادی_مذهب #سیاست #آرامش #اقتصاد #بحران #مرگ #جهنم #بهشت #اسلام #کیس #مهاجرت #مهربانی #بشارت #تعمید #jesus_omid

@jesus_omid

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک