وقتی که کچل خان نبود فروردین ماه امسال عاشق این موهاشم که بهرحال واسه شروع مدارس باید

پرهام، وقتی که کچل خان نبود😘

.

فروردین ماه امسال

.

عاشق این موهاشم که بهرحال واسه شروع مدارس باید کوتاهشون میکردیم اما به اصرار خودش نهایتا موهای سرش به شکل موهای پسر بچه های دهه شصتی تو فصل مدارس شد و درنتیجه من شکست عشقی خوردم😂 #پرهام_یذره_بخند .

#پرهام #مرد #کوچک #جدی #خوشتیپ #اصیل #ایرونی #زندگی

.

#موهاش #کچل_خان #مدرسه #درس #دهه_شصت

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک