زیر خاکستر ذهنم باقیست آتشی سرکش و سوزنده هنوز یادگاری است

.

زير خاكستر ذهنم باقيست

آتشي سركش و سوزنده هنوز

يادگاري است زِ عشقي سوزان

كه بدم گرم و فروزنده هنوز

عشقي آنگونه كه بنيان مرا

سوخت از ريشه و خاكستر كرد

غرق در حيرتم از اينكه چرا

مانده ام زنده هنوز؟؟!

گاهگاهي كه دلم مي گيرد

پيش خود مي گويم

آن كه جانم را سوخت

ياد مي آرد از اين بنده هنوز؟!

سخت جاني را بين كه نمُردم از هِجر

مرگ صد بار بِه از بي تو بودن باشد

گفتم از عشقِ تو من خواهم مُرد

چون نمُردم هستم ،پيش چشمان ِتو شرمنده هنوز

گرچه از فرطِ غرور

بعدِ تو ليك پس از آن همه سال...

كس نديده به لبم خنده هنوز..!!

گفته بودند كه از دل برود يار چو از ديده برفت

سالها هست كه از ديده من رفتي ليك

دلم از مِهرِ تو آكنده هنوز

دفتر عمرِ مرا

دست ايام، ورقها زده است

زير بار غم عشق

قامتم خم شد و پشتم بشكست

در خيالم اما

همچنان روز نخست

تويي آن قامت بالنده هنوز

در قمارِ غم عشق

دل من بردي و با دست تهي

منم آن عاشق بازنده هنوز

آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش

گر كه گورم بشكافند عيان مي بينند

زير خاكسترِ جسمم باقي است

آتش سركش و سوزنده هنوز... #حمید_مصدق

#شاعرانه #شعرمعاصر

#شعرنو #شعرانه #شعرخوب #پاییز

#دکلمه #سخنان_ناب #سخن_بزرگان

#برش_کتاب #متن #شعرسپید #شعر #شعرکوتاه

#عکسنوشته #عکس_نوشته #شعرنوشته #دلنوشته

#شعروقصیده #شعرودکلمه

#shaerane

تنور دلتون گرم ❤

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک