مهمان جدیدمون که کلسی ویروس نابودش کرده

.

مهمان جدیدمون که کلسی ویروس نابودش کرده به امید خدا برای خوب شدنش میجنگیم, عکس قبل و بعد از شستشو صورت هست. ممنون از اسپانسر محترمش.🙏🙏

.

.

#خدا_خدای_همه_جانداران_هست #من_عاشق_حیواناتم #حامی_حیوانات_باشیم #حامی_حیوانات_بیپناه #حامی_حیوانات_بی_پناه #حامی_حیوانات #حامی_حیوانات_رها #رها #بیآزاری_بهترین_دین_است #بیآزاری #بهترین #دین #هست #فرهنگ_سازی_کنیم #پانسیون #پانسیون_سگ_شیراز #پانسیون_گربه_شیراز #سگ #گربه #پارک_سگ_شیراز #پارک_گربه_شیراز #هتل_سگ_شیراز #هتل_گربه_شیراز #مهدکودک_سگ_شیراز #مهدکودک_گربه_شیراز #نقاهتگاه #نقاهتگاه_گربه_شیراز #نقاهتگاه_سگ_شیراز #عید_پانسیون_سگ_گربه_شیراز

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک