بیت لکی پرندکم دنگچر:مجید عزیزی تاری فره قشن و خوش دنگ

📄📄👋بیت لکی👋📄📄 📄🎶پرندکم🎶 🎤دنگچر:مجید عزیزی تاری🎶 😍فره قشن و خوش دنگ🎶 😘بمخرت آرا ای دنگ خاسه😘 🌷تقدیم وه کولتان🌷👌 @majidazizi.official #گلونی #گلونی_لکی #قوم_لک #لکستان #لکی #لک #لکم #دت_لک #هرسین #دلفان #نورآباد #دره_شهر #صحنه #کنگاور #الشتر #سلسله #کاکاوند #خالوند #گالری_عکس_فیلم_نازار
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک