تفاوت غذای دانشگاه تهران با دانشگاه فرهنگیان کیفیت بد غذاهای دانشگاه فرهنگیان

تفاوت غذای دانشگاه تهران 👆 با دانشگاه فرهنگیان

کیفیت بد غذاهای دانشگاه فرهنگیان دیگه دادِ همه رو در آورده....

مسئولین عزیز 25 درصد از حقوق دانشجو معلمان صرف این غذاهای بی کیفیت میشود...

آیا این عدالت است؟

#دانشجویان

#دانشجو_معلمان

#دانشگاه_فرهنگیان

کیفیت سلف پردیس دانشگاه شما به چه صورت هست ؟

پ.ن:عکس مربوط به سلف دانشکده مدیریت دانشگاه تهران میباشد.

یک گالری از عکس های بی کیفیت سلف های دانشگاه فرهنگیان برای ما ارسال شده خواهشا به فکر سلامت دانشجو معلمان باشید...

#دانشجو_معلم

#مظلوم

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک