سرباز : میشه برم دوستمو ک زخمی شده نجات بدم ? فرم : ارزش نداره

‌ سرباز:میشه برم دوستمو ک زخمی شده نجات بدم؟؟

فرمانده:ارزش نداره تا بری اون مرده..

ولی سرباز رفت و با جنازه ی دوستش برگشت.

فرمانده:دیدی گفتم ارزش نداره.

سرباز:چرا داشت،وقتی رسیدم بالای سرش گفت:میدونستم ک میای رفیق. ‌

‌ ‌

‌‌

‌ ‌

#اهنگ

#محسن_ابراهیم_زاده #پرویزوپونه

#اخبارایران

#جوادخواجوی

#مازندرانی

#شبکه_نیم

#دیرین_دیرین

#سوریلند

#ابوعلی_شیبانی

#پاترول

#ماشین_باز

#ماشین

#ماشین_لوکس

#سرعت

#دعوای_خیابانی #سیستم_صوتی

#موتورسنگین

#مداحی

#مداحی_زیبا

#بابل

#فوتسال

#پرسپولیس

#استقلال

#پاییز

#پرسپولیس_قهرمان #نقل_و_انتقالات

#کشتیکج

#آهنگ

#عشق

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک