بنجامین فرانکلین در سن ۱ سالگی چه چیزی را اختراع کرد

بنجامین فرانکلین در سن ۱۱ سالگی چه چیزی را اختراع کرد؟

A) عدسی دو کانونی

B) الاکلنگ

C) باله‌های غواصی

#نشنال_جئوگرافیک #نت_جئو_فارسی #نشنال_جئوگرافیک_فارسی #مردم_نوآور #بنجامین_فرانکلین #اختراع #عدسی #الاکلنگ #غواصی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک