جمعه شبیه یک چای آتشی میمانَد که در هوای سرد نصیب آدم شده

.

جمعه شبیه یک چای آتشی میمانَد

که در هوایی سرد نصیب آدم شده

زود تمام میشود اما

عطر و طعم بینظیرش

آدم را سرحال میکند

تعجبی ندارد از تمام شدنش

اینقدر دلگیر باشیم...

.

سلام عصر جمعه تون به خیر و شادی😍

.

.

.

#جمعه #چای_آتشی #گردش #کباب

#چای_ذغالی #چایی #خوزستان

#اهواز #اهوازنما #تفریح #هوای_خوب

#Khouzestan

#ahvaz #ahwaz

#AhwazNama

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک