مگه چی دیده ? خدا کند که نبینی به خواب هم حتی مصیبتی که چشیده حسن به بیداری ورق بزنید

#مگه_چی_دیده؟😭👇

.

.

خدا کند که نبینی به #خواب هم حتی

مصیبتی که چشیده حسن به بیداری 😭😭😭

.

.

#ورق_بزنید

.

.

وقت #رفتن دست حسن در دست مادر

وقت #برگشت دست مادر در دست حسن

کوچه حسن را شهید کرد...😭😭😭

.

.

.

پسری گفت نزن لیک #صدایش نرسید

جگرش پاره شد از بس که توانش نرسید 😭😭

.

.

.

قصه ی کوچه عجیب است اما

وای از آن لحظه که زهرا لگدی از در خورد....😭😭😭

.

.

.

🏴 شهادت #امام_حسن_ع تسلیت 🏴

.

.

طراح روی تصویر تگ شده

.

.

◀تصویر با کیفیت بالاتر در کانال گذاشته شده(لینک در بیو)

.

دوستانتان را تگ کنید🌸✋

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک