تختی زنده است شه‌ای از خاطرات برادر زن جهان اکبر به شهلا ( می گفت

.

#تختی_زنده_است .

.

گوشه ای از خاطرات برادر زن جهان پهلوان: .

اکبر (توکلی) به شهلا ( توکلی) می گفت تختی می گوید که حاضر است تا حتی ماشین و زمین اش را هم بفروشد که تو بروی و درس بخوانی. تختی عروسی را در باشگاه دانشگاه گرفت. بعد از عروسی با هم به دانشگاه رفتیم. همه به او سلام می کردند. نمی دانستم برای چه به دانشگاه رفتیم تا اینکه متوجه شدم دارد پول عروسی را قسطی پرداخت می کند. دلم خیلی برای تختی سوخت.

یعنی جهان‌پهلوان آنقدر پول نداشت که عروسی خود را برگزار کند و قسط عروسی را می‌داد؟

سامان کاشی: اصلا تختی را بایکوت کرده بودند.

.

#تختی #کشتی #تختی_زنده_است

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک