آیت اله مجتهدی همچون مگسان رو یدی منشین زنبور انیس گل باش

🌱 آیت الله مجتهدی تهرانی:

همچون مگسان رو پلیدی منشین

زنبور عسل باش، انیس گل باش

🌱 زنبور روی گل می‌نشیند و مگس این‌ همه گل را رها کرده و روی زشتی می‌نشیند. مثل زنبور باشید و خوبی‌های مردم را ببینید، بعضی‌ها عین مگس می‌مانند و فقط دنبال عیب و بدی مردم می‌گردند.

#خبرخوب 🌱

#خبرگزاری_فارس 🇮🇷

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک