برا کیا این روزو آرزو داری متعهد بودن چیزی نیست

👠

برا کیا این لحظه رو آرزو داری؟ 😍 تگشون کن🌹

.

متعهد بودن

چیزی نیست که همزمان

با اسمی که توی شناسنامه ات میرود

در درونت هم جا بگیرد... متعهد بودن به قلب آدم ربط دارد

که تا نگاهت خواست به کسی بیوفتد

قلبت یادآوری کند که

جایِ کس دیگری را ندارد و

پر شده با مناسب ترین گزینه...

که تا بحثی شد

و دلت هرچیزی خواست الا آغوشش

قلبت یادآوری کند که

فقط یک جا آرامی و کنار اوست... متعهد بودن

انداختن یک حلقه توی دست نیست،

به تنها نبودن و بودنِ کسی کنارت

هم ربطی ندارد... متعهد بودن یعنی

یکی را داشته باشی

چه در واقعیت چه در رویا

یکی که با تمام کم و کاستی هایش

دلت را بدجور صاحب شده...

.

#فاطمه_جوادی 🖋️

.

💥ورق بزنید و بگین کدوم عکس بهتره؟ 🌹

.

💎 Follow❤️ 📸

🍃 Thank’s for follow 🌹

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک