*قلب*قلب yousan قلب*قلب بنشین بگو بشنو برادرجان چه باید کرد

*ღ*ღ YOUSAN ღ*ღ

بنشین بگو بشنو برادرجان چه باید کرد؟!

با #میهن این انبوه اندوهان چه باید کرد ؟!

با میهن این چشم انتظار این مادر تبدار

با حال نامیزان #فرزندان چه باید کرد ؟!

با سالیان دور دشواری و بیماری

با دردهای زاده از درمان چه باید کرد؟!

از روزگار رفته ی #ایران چه باید گفت؟!

با نقشه ی آینده ی ایران چه باید کرد؟!

از دست های پینه بسته ی مردم خسته !

با آجر افتاده جایِ نان چه باید کرد؟!

روزی به من گفتی که این گوی است و این #میدان

اکنون که گم شد گوی ، با میدان چه باید کرد؟!

از پای بست خانه ام با #خواجه گفتم ، گفت :

بنشین ببین با نقشه ی #ایوان چه باید کرد ؟!

#غزل : #مرتضی_لطفی

#خوانش : #باران_نیکراه

🌍🌼🍀🍁🌨

#روانشناسی

#مراقبه

#مدیتیشن

#حقیقت

#افکار

#ارامش

#زندگی

#سکوت

#ایمان

#امید

#خدا

#حضور

#عشق💚

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک