مرز مهران آبان ۹۷ نه صبر هست ما را نه نه تاب هجران مایم و نیمه جانی آن هم به لب رسیده

.

مرز مهران

.

آبان ۹۷ ..

.

.

.

نه صبر هست ما را

نه دل، نه تاب هجران

ماییم و نیمه جانی

آن هم به لب رسیده ...

.

#اهلی_شیرازی

.

.

.

#فریده_گلاب #بانو #بانوی_جاده #بانوی_جاده_ها #مهران #امام_حسین #زائر #کربلا #زیارت #اتوبوس #راننده #جاده

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک