مدتهاست مرده زن بودن گناه نیست افتخار است سالهاست

جامعه اي كه حق زنان را ناديده گيرد مدتهاست مرده ،

#زن_بودن_گناه_نيست_افتخار_است

،

سالهاست كه حق زنان سرزمينمان به سادگي پايمال و دردشان روز به روز عميق تر مي شود،

اينان همان مادران و خواهران ما هستند همانهايي كه اسمشان را ناموس مي ناميم

،

#غيرت چه واژه ي عجيبي ست كه معني آن را مردان فراموش كرده اند

،

غيرت يعني، اينقدر كوه باشي كه پشتش خالي نشود، چقدر راحت پشت خواهران و مادرانمان را خالي مي كنيم

،

هميشه محدودشان كرديم به جرم زن بودن، پشت واژه ي غيرت پنهان شديم مبادا چشمي روي ناموسمان باشد، فراموش كرديم اگر مردها مرد بودند امنيت براي زنان هميشه حاكم بود

،

به عنوان يك مرد ايراني از اينكه دختران و زنان سرزمينم احساس كمبود و نا امني دارند عذرخواهم

،

#ما_بايد_مردتر_باشيم

خلاصه كه زن و مرد هيچ برتريتي به هم ندارند و #ما_همه_انسانيم

#من_اميد_صبري به عنوان عضو كوچكي از جامعه هنرمندان حمايت تمام قد خود را از تمامي حقوق زنان اعلام مي كنم و از تمام مردان واقعي كشورم تقاضاي حمايت دارم، .

👇

مردي به ريش رو صورت

يا اون صداي بالا نيس

.

اصلا به زور بازو يا

تامين نون فردا نيس

.

سختي رو شونه ي هر كس

مي تونه اين روزا باشه

.

پس اين دليل خوبي نيس

كه مردي سهم مردا شه

،

مردونگي به سردي نيس

من يخارو سردتر ديدم

،

من زناي اين روزا

از هر مردي ، مردتر ديدم

#زَنمَرد

،

#اميد_صبري #حمايت_از_زنان #عشق #فرشته_ها #زن #حق #مرد #قانون #فيفا #حضور_زنان_در_استادبوم #حجاب #اجبار #محدوديت #اسلام #ايران #دولت #جمهوري_اسلامي #هنر #هنرمندان

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک