دوستی اهل بیت و خلفای راشدین خلفای راشدین در منظر شاعران

#دوستی_اهل_بیت_و_خلفای_راشدین

#خلفای_راشدین_در_منظر_شاعران_کهن_پارسی

#دوستی_اهل_بیت #تهران #مشهد #قم #زاهدان #سنی #شيعه

#پیامبر_اکرم #اهل_سنت #دوستی #محبت #واقعیت #آخوند_فریبکار

#آخوند_دروغگو #آخوند_شیاد #شیعه #حوزه_علمیه_قم #جمکران #محرم #کربلا

@ahlebait_sahabe

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک