جواد یساری مصاحبه با مجله دنیای کشتی از د زورخانه و

🌟🌟🌟🌟🌟جواد یساری 🌟🌟🌟🌟🌟

مصاحبه با مجله دنیای کشتی

از گود زورخانه و تشک کشتی تا دنیای خوانندگی

یساری سال ١٣٢٣ در شاهپور بدنیا آمد

محله ای که در دوره های مختلف قهرمانان بزرگی به جامعه کشتی معرفی کرد

از همان دوران نوجوانی در باشگاه پولاد ورزش را شروع کرد

سال ١٣۴١ دو بنده تیم ملی کشتی فرنگی را به تن کرد

بعد از چند سال به دلیل مصدومیت پا از ورزش حرفه ای کنار رفت

یساری باستانی کار بود و در گود زورخانه با صدای گرم و گیرا غزلخوانی میکرد

بعد از سه سال آموزش نزد اساتید لاله زاری وارد دنیای خوانندگی شد 🎤🎻🎵🎼🎶🌟

#جواد_يساری #کشتی #غزلخوان #باستانی #یساری #پهلوان #کشتی_گیر

#javad_yasari

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک