یه زمانی به خودم می‌گفتم مولانا این همه شعر عاشقانه رو واسه کی سروده

یه زمانی به خودم می گفتم مولانا این همه شعر عاشقانه رو واسه کی سروده؟ عاشق کی بوده؟ بعد از خوندن کتابی که صد البته ملت عشق بود فهمیدم که اون عشق کی بوده .شمس. اما کم کم فهمیدم اون عشق مولانا نبود جان مولانا بود. و حالا بعد از گذشت ماه ها از خوندن کتاب تازه فهمیدم چرا اینقدر عوض شدم و چی فکرمو مشغول کرده. امروز بعد از ماه ها فهمیدم چقدر دلم یه شمس می خواد چقدر عاشق شمس شدم و چقدرررررر به حال مولانا غبطه خوردم که شمس رو داشت و چقدددررررر دلم به حالش سوخت وقتی اونو از دست داد و مجبور شد بی جان به زندگی ادامه بده. بعد از گذشت ماه ها هنوز دارم به شمس فکر می کنم به موجودیت شمس به رفتارش به .... اصلا نمیدونم باید به کدوم وجه شمس فکر کنم فقط نمی تونم بهش فکر نکنم. فک کردم این حالم تموم میشه اما هر چی بیشتر میگذره بیشتر بهش فکر می کنم. چطور باید فراموشش کنم چطور باید به خودم بقبولونم که شمسی دیگه وجود نداره و شبیش دیگه نیست. نمیدونم شاید خودم باید بشم شمس. مولانایی هرگز دنیا نخواهد آمد ولی شمس ها میتونن به دنیا بیان. اما شمس ها تنها میمونن. و تنهایی سخت ترین کار دنیاست. #انسانم_آرزوست #قضاوت_ممنوع #شمس_مولانا
منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک