نرگس عزیز از مادرای پیگیر و مشتاق کلاسهای آمادگی زایمان مرکزمون بودند

🌸

نرگس عزیز از مادرای پیگیر و مشتاق کلاسهای آمادگی زایمان مرکزمون بودند و خیلی اصرار به زایمان طبیعی داشتند و گفتند که اصلا دلشون نمیخواد سزارین بشن🤗 ایشون در دوره کلاس ها در بازدید از بیمارستان و اتاق زایمان ما شرکت کرده بودند.

دردهای کاذب از روز قبل شروع شده بود . روز زایمان ساعت۶ با حدود ۲ الی ۳ سانت بستریشون کردم که البته زود بود ولی احساس کردم اینجوری راحت ترن .شدیدا خوابش میومد و گرسنه اش بود ولی اشتها نداشت که چیزی بخوره. بهترین کار این بود که بذارم کمی استراحت کنه. اول ی سرم قندی براش زدم که کمی سرحال بشه ولی حسابی خوابش میومد...چراغها رو خاموش کردم با ی موزیک آرام و ماساژ خوابش برد..‌ 😪

.

ساعت ۹/۵با احساس پارگی کیسه اب از خواب بیدارشد.الان دیگه وقت توپ و حرکت بود. ایشون بخوبی حرکات رو انجام میدادند و از گاز آنتونوکس استفاده کردند. سپس وارد جکوزی شدند که خیلی از آب گرم راضی بودند.اینجا همسرشون به کمک ما اومدند و آستین بالا زدند و انصافا خیلی کمک کردند هم از لحاظ روحی و هم ماساژ.. لیا خانم ناز و خوشگل ساعت یک بدنیا اومد و نرگس جون همه دردا یادش رفت و محو نگاه عاشقانه پدر و دختر شد😍

قیچی رو دست پدر دادیم و ایشون بند ناف رو بریدند.

نرگس جون پس از زایمان خوشحال بود که طبیعی زایمان کرده و تشکر کرد چون راستش رو بخواید ی زمانی وسط دردا تقاضای سزارین کرد

نرگس عزیز

امیدوارم با اومدن لیا جون زندگیتون روز به روز شیرین تر بشه

مژگان برزکار

مرکز مامایی خانواده سالم

____________________________________

#شرح_زايمان #خانواده_سالم #مامایی #زایمان #اهواز #زایمان_طبیعی #مادر #نوزاد #زنان #سلامت_مادر ‌ #بارداری #زایمان_فیزیولوژیک #‌مرکز_زایمان #یوگادربارداری #کلاس_های_آمادگی_زایمان #قاعدگی #دوره_ماهانه #مامای-همراه #زایمان-خصوصی #مامایی_زنان_زایمان #کودک #مادر #مادروکودک #‌فیلم_بچه #خانواده_سالم #مامایی👸 #دزفول #شوشتر #شوش #ایمنی #شرح_زایمان_اهواز #مامان #ماما #midwife #naturalbirth

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک