® رفیق، زندگی را بدان‌گونه که مردمان به تو عرضه می‌دارند مپذ

® رفیق، زندگی را بدان‌گونه که مردمان به تو عرضه می‌دارند مپذیر. پیوسته به خود بقبولان که زندگی، زندگی تو یا دیگران، می‌تواند زیباتر از این باشد. به هیچ روی آن زندگی دیگر را مپذیر؛ آن زندگی آینده را که شاید تسلی‌بخشمان باشد و یاریمان دهد تا آسان‌تر به رنج‌های این یک گردن نهیم. از روزی که رفته‌رفته دریابی که مسئول بیشتر رنج‌های زندگی نه خدا بلکه بشر است، دیگر بدان ها تن در نخواهی داد. #مائده_های_زمینی #آندره_ژید . . . . . . . . #فردریش_نیچه #گوته #بیژن_الهی #فردريش_نيچه #کتاب #معرفی_کتاب #معرفی_کتاب_خوب #برشی_از_یک_کتاب #برشی_از_کتاب #پاراگراف #کتاب_پرفروش #ادبیات_جهان #فروغ_فرخزاد #فریدون_فرخزاد #شاملو #محمود_دولت_آبادی #هوشنگ_ابتهاج #ابتهاج #صادق_هدایت #سید_علی_صالحی #کافکا #اخوان_ثالث #شعر #کتابهایی_که_باید_خواند #کتاب_صوتی #میلان_کوندرا #شوخی #صادق_هدایت #فروغ_فرخزاد #نیما_یوشیج @Anahita_Book

برو به منبع اصلی