چي قشنگ تر از اينكه يه تخته سرو با اسم خودت داشته باشي؟ به نچي قشنگ تر از اينكه يه تخته سرو با اسم خودت داشته باشي؟ به نچي قشنگ تر از اينكه يه تخته سرو با اسم خودت داشته باشي؟ به نچي قشنگ تر از اينكه يه تخته سرو با اسم خودت داشته باشي؟ به نچي قشنگ تر از اينكه يه تخته سرو با اسم خودت داشته باشي؟ به ن

چي قشنگ تر از اينكه يه تخته سرو با اسم خودت داشته باشي؟ به ن

چي قشنگ تر از اينكه يه تخته سرو با اسم خودت داشته باشي؟ به نظرم مي تونه يه گزينه خيلي عالي واسه هديه به عزيزتريناتون باشه 😍 تخته سرو رزين قابل سفارش با نام درخواستي شما ابعاد ٣١*١٧ قيمت ١٤٨،٠٠٠ تومان سفارشي و ارسال ٣ روز #تخته_سرو #تختهسرو #پذيرايي #پذيرايي_شيك #پذيرايي_خاص #پذيرايي_لوكس #صبحانه_خوری

برو به منبع اصلی