تو را دوست دارم با تمامی فعل‌های مضارع و مستقبل تو را دوست دارم

.

تو را دوست دارم

با تمامی فعل های مضارع و مستقبل

تو را دوست دارم

با تمامی فعل های ابدی

تو را دوست دارم

با تمامی قیدهای تأكيدی

تو را بی هر چه قید و شرط

بی زمان و مکان

دوست دارم .

.

.

.

#عاشقانه #عاشقانه_ها #عشق #معشوق #عاشق #یار #همراه #همراز #همدل #همدم #آشنا #یار #رفیق #دوست #محبوب #دلبر #دلبستگی #دلنوشته #دل #راز #قول #عهد #پیمان #تعهد #وفاداری #آرامش #خوشبختی #دوست_داشتن #دوست_دارم

#سید_مهدی_شجاعی

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک