روزی که تو برگردی دیگر از گلوی شعر غمگین نخواهد_چکید

روزی که تو برگردی...

دیگر از گلوی من،

شعر غمگین نخواهد چکید!

روزی که تو برگردی،

گرمیِ هیچ نفسی،

خاموشیِ اجاق سینه ی مرا

روشن نخواهد کرد!

روزی که تو برگردی،

شاید دیگر نه شاعر باشم،

نه غمگین...

و نه حتی زنده!

اما یقین دارم آن روز...

در خانه ای بی در،

بی پنجره،

بی روزن،

از پشت پلک های بسته ی من هنوز،

کسی

چشم به راهِ نیامدنت نشسته است!

#طاهره_اباذری_هریس 🦋

#کاکتوس

#زمستان

#کریسمس

#سه شنبه

#دلگیر

بک روز خسته کننده و پر کار.......

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک