نمونه دیگه از ورودی آپارتمان با آینه دکوراتیو و کنسول با

...

نظرتون چیه ؟

بهتر نبود آیینه تا سطح کنسول باشه و کل دیوار رو بگیره ؟

شما بودین چه تغییراتی بهش میدادین ؟ .

.

.

.

.

.

.

📷 By Pinterest .

Credit : #دکور #دکوری_خاص #دکوراسیون #دکوریجات #دکوراسیون_منزل #دکوراسیون_خانه #چیدمان #خانه_کوچک #خانه #خانه_مدرن #مدرن #شیک #دیزاین #دیزاینر #چیدمان_منزل #معماری #معماری_مدرن #معماری_داخلی #آیینه #کنسول_آینه #آپارتمان #ساختمان #طراحی_داخلی #طراحی_مدرن

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک