که وازندیده شوید

.

امــيـــدمــ را مــــگــيـر از مــنــ #خــدايـــا #خــدايـــا💛

.

.

.و باز هنر زيباى بچا اصفان حالشا ببرين

.

#باشد_كه_وازنديده_شويد

Tnx:

@farzaadkabiri

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک