انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه

💫 انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود:

کلمه می تواند تو را مشتاق کند مثل

"دوستت دارم"

تو را ویران کند مثل "از تو بیزارم"

تو را تلخ کند مثل "خسته ام"

تو را سبز کند مثل "خوشحالم"

تو را زیبا کند مثل. "سپاسگزارم"

تو را سست کند مثل. "نمی توانم"

تو را پیش ببرد مثل. "ایمان دارم"

تو را خاموش کند مثل. "شانس ندارم"

کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل:

از همین لحظه شروع میکنم،

ازهمین نقطه تغییر میکنم،

ازهمین دم یک طرح نو میزنم،

می توانم.. می خواهم.. می شود. 🆚🆚🆚🆚🆚🆚🆚🆚🆚🆚🆚🆚🆚 #کنکور97 #کنکور98 #کنکور #کانون #تجربی #کنکوری #کنکور_تجربی #آزمون #دانشگاه_تهران #پزشکی #دندانپزشکی #داروسازی #مشاوره #مشاوره_تحصیلی #مشاور #مشاوره_کنکور #مشاوره_تلفنی #برنامه_ریزی_تحصیلی #تدریس_خصوصی #تدریس #تدریس_فیزیک #انتخاب_رشته #برنامه_ریزی_درسی #تلاش #باور #اراده #ایمان #آرزو #توکل ❤❤

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک