موضوع تربیت اولاد صالح شیخ محمد صالح پردل حفظه اله

موضوع کلیپ:

تربیت اولاد صالح.

.

سخنران:

شیخ محمد صالح پردل حفظه الله تعالی

#الله #اسلام #islam #مسلمان #muslim #قرآن #quran #وحدت #هرمزگان #بندرعباس #اهل_سنت #سنت #جهاد #اهلسنت #شیعه #موحدین #shia #sunni #اهلبیت #اهل_بیت

#شیخ_پردل #شیخ_پردل_حفظه_الله #شیخ_پردل_حفظه #شیخ_محمدصالح #شیخ_محمدصالح_پردل #محمدصالح_پردل #محمد_صالح_پردل #رافضی #روافض #مجاهد

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک