گناه مهمترین علت افسردگی است

گناه مهمترین علت افسردگی است،بنابراین مهمترین درمان افسردگی توبه از گناه است... گناهانی مثل: نخواندن نماز، دروغ، غیبت،موسیقی، خودارضائی و... توجه: گناه تمام علت نیست و افسردگی علل دیگری هم دارد.

.

#طب_اسلامی_افسردگی

#امام_صادق #حدیث_طبی #حدیث #روایت_طبی #روایت #گناه #طب_اسلامی #طب_سنتی #بی_نماز #نماز #تارک_الصلاة #افسردگی #افسرده #اندوه #غم #توبه

منبع پست

محتوای لنزوک در لیست : مطالب قدیمی در لنزوک